775 579 660 595 536 566 restaurace@ucapa.cz

Poděkování za kladné ohlasy na Svatomartinskou husu

Děkujeme Všem hostům restaurace za kladné ohlasy na Svatomartinskou husu!

V tomto složitějším období jsme byli překvapeni nebývalým zájmem, kdy se prodalo 20 celých hus a 550 husích stehen a prsou.

Velmi si Vás vážíme a děkujeme za Vaši přízeň,
Team zaměstnanců Restaurace U Čápa Příbor

vpravo